duminică, 13 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 11470 ha
Intravilan: 246 ha
Extravilan: 11224 ha
Populatie: 3450
Gospodarii: 1100
Nr. locuinte: 1356
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 5
Numele localitatilor aflate in administratie: Laslea, Floreşti, Romdola, Mălăncrav, Nou-Săsesc
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Comerţ
Activitati economice principale:
Meşteşugărit
Obiective turistice:
Castelul Mălăncrav
Tabăra Nou-Săsesc 
Potenţial agroturism, turism ecvestru
Patrimoniu cultural(conacul Apafi, biserici fortificate)
Patrimoniul natural
Facilitati oferite investitorilor:
Preţuri atractive
Personal pregătit profesional
Obiective care pot fi închiriate sau concesionate
Proiecte de investitii:
Reabilitare şi modernizare drumuri comunale
Modernizarea străzilor
Modernizare şi extindere poduri
Construire podeţe stradale
Construire şcoală Mălăncrav
Modernizare clădire şcoală Nou Săsesc